work1.jpg

Trainingen

Our deepest fear is that not that we are inadequate, it is that we are powerful beyond measure.

 

Marianne Williamson

Bij trainingen werken we in groepsverband, zo ontstaat er een mooie wisselwerking tussen de deelnemers. In een intensieve pressure cooker gaan we gericht aan de slag. Door te focussen op een specifiek onderwerp kunnen er sneller stappen gezet worden. Met als doel de theorie gelijk toe te passen in de praktijk.

In de trainingen maken we gebruik van theorie, oefeningen en meestal een fysiek onderdeel.

Ter voorbereiding van de training houd ik intake gesprekken met alle deelnemers.

 

Back to basics biedt verschillende trainingen aan, o.a.:

  • Training op maat op basis van een vraag

  • Teamtraining op maat

Om een team goed te laten draaien is het van belang om kritisch te kijken wat er beter kan of wat er nodig is om effectief te functioneren. Tijdens een training met het hele team wordt zichtbaar en bespreekbaar wat er speelt. Als er dingen zijn die niet lekker lopen is het onvermijdelijk dat ik ‘de knuppel in het hoenderhok gooi’. Door de confrontatie aan te gaan ontstaat er openheid, respect en inzicht. Het doel is om het team te laten ervaren waartoe ze in staat zijn en hoe ze de samenwerking kunnen verbeteren.